Kinh tế

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2022 & LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG SÁNG KIẾN DOANH NGHIỆP TRONG KHUÔN KHỔ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VME 2022

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2022 & LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG SÁNG KIẾN DOANH NGHIỆP TRONG KHUÔN KHỔ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VME 2022

                   Hà Nội, Thứ Tư Ngày 29 tháng 6 năm 2022, RX Tradex Việt Nam, nhà tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á đã phối hợp cùng Hội Tự động hóa Việt Nam, Hiệp Hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt...

Page 1 of 25 1 2 25